Etter 7 år med Sjøbygda Kunstnarhus – med FANTASTISKE opplevingar og resultat!- innser eg, og styret, at
på den måten offentlege finansieringskjelder er innretta i dag er det IKKJE MOGLEG å drive eit slikt konsept som Sjøbygda Kunstnarhus.

Tusen hjartans takk til alle som har bidratt desse åra!